Yıldızname

Yıldızname, doğum tarihi ve saat bilgileri kullanarak geleceğini, karakter özelliklerini ve yaşam yolunu tahmin etmeye çalışır. Orta Çağ, sonrasında ise Osmanlı İmparatorluğu’nda popüler olmuş ve birçok ünlü yazar ile bilim insanı tarafından yazılmıştır.

Doğum Haritası Hesaplama

Bazı kaynaklara göre ise bu terim, eski çağlardan bu yana insanlığın merakını cezbeden, astroloji ve fal gibi konuları içeren eserlerin genel adıdır. Bu eserler, yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayanarak geleceği tahmin etme ve kişilik analizi yapma amacı güder. Tarih boyunca pek çok medeniyet, yıldızların gizemli dünyasını keşfetmeye çalışmış ve bu çabalarını Yıldız haritası gibi eserlerde toplamıştır.

Doğum Haritası ve Yıldızların Birlikteliği

 • Doğum haritası, bir kişinin doğduğu anın gökyüzü konumlarını temsil eden astrolojik bir haritadır. Bu harita Güneş, Ay ve gezegenlerin Zodyak içindeki konumlarını, doğum zamanı ve yerine göre gösterir. Doğum haritası, kişisel özellikler, eğilimler ve yaşam yolu hakkında bilgi verir.
 • Yıldızname ise, genellikle kişisel gelecek tahminleri yapmak için kullanılan geleneksel bir fal veya astroloji biçimidir. Bu yöntem, doğum tarihi ve bazen de doğum yeri bilgilerini kullanarak kişinin kaderini, geleceğini ve yaşam yolunu tahmin etmeye çalışır.

Bazı uzmanlar, harita için Ebced hesaplaması yapar. Ebced, Arap alfabesindeki harflere sayısal değerler atayan bir sistemdir. Her harfe belirli bir sayı değeri atanır ve bu sayılar kullanılarak kelimelerin veya cümlelerin toplam sayısal değeri hesaplanır. Bu aşamadan sonra yorumlama başlar. 

Kaynak: Ebced Hesabı

Bu sembolik dil, okuyucuya yıldızların ve gezegenlerin gizemli dünyasını anlatırken aynı zamanda o dönemin toplumsal ve kültürel yapısını da yansıtıyor.  Yıldızların astroloji alanında yorumlanması: gezegenlerin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin konumlarına dayalı detaylı astrolojik analizler sunar. Bu analizler, kişilerin karakter özelliklerini, sağlık durumlarını ve yaşamda karşılaşabilecekleri önemli olayları tahmin etmeye çalışır.

Matematiksel hesaplamalar: Gök cisimlerinin konumlarını hesaplamak için kullanılır. Dönemin astronomi ve matematik bilgisinin bir göstergesidir.

Mitolojik ve dini referanslar: Sıklıkla mitolojik hikayeleri ve dini inançları da içerir. Bu hikayeler ve inançlar, gök cisimlerinin ve olayların yorumlanmasında önemli bir rol oynar.

Yorumlama süreci şu şekilde işler:

Yıldız haritası yorumlama, birtakım astrolojik ve sembolik bilgilerin anlaşılmasını ve uygulanmasını gerektiriyor. Genellikle yıldızların, gezegenlerin ve diğer göksel cisimlerin konumlarına dayanarak tahminleri yapılır.

Doğum haritası Hesaplama, eski Türk astrolojisi ve Orta Doğu astrolojisi geleneklerinde bulunan, kişinin doğum tarihi ve diğer astrolojik unsurları kullanarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunan bir yöntemdir. Genellikle kişisel kader, sağlık, zenginlik, evlilik ve kariyer gibi konularda bilgi vermek için kullanılır.

Astroloji Dalında Yıldızların Anlamları

 • Astronomi, matematik ve astroloji bilgilerinin birleşimiyle oluşturulmuştur.
 • Bu hareketlerin insanlar ve olaylar üzerindeki etkilerini inceler.
 • Gök cisimlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dayalı tıbbi önerilerde de bulunur.
 • Dönemin tarihini ve coğrafi bilgilerini de içerir. Böylece dönemin sosyo-kültürel yapısına dair fikir verir.

Yıldızname Hesaplaması

Yıldızname hesaplama, kişinin doğum tarihi, saati ve yeri gibi bilgilerini kullanarak doğum haritası çıkarma işlemidir. Doğum haritası, gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin kişinin doğduğu anda konumlarını gösteren bir grafiktir. Bu bilgiler, kişinin karakteri, kaderi ve hayatı hakkında yorumlar yapmak için kullanılır.

Yıldızname falı hesaplama işlemi karmaşık bir işlemdir ve genellikle bir astrolog tarafından yapılır. Ancak, internette ücretsiz hesaplama araçları da bulunmaktadır. Bu araçlar, kişinin doğum tarihi, saati ve yerini girerek doğum haritasını çıkarmasını ve temel yorumlar almasını sağlar.

Yıldızname hesaplamada kullanılan bazı bilgiler şunlardır:

 • Doğum tarihi: Kişinin doğduğu gün, ay ve yıl.
 • Doğum saati: Kişinin doğduğu saat, dakika ve saniye (mümkünse).
 • Doğum yeri: Kişinin doğduğu şehir, il ve ülke.

Doğum haritası yorumlanırken dikkate alınan bazı unsurlar şunlardır:

 • Burçlar: Zodyak kuşağındaki 12 burç, kişinin karakteri ve kaderi hakkında bilgiler verir.
 • Gezegenler: Güneş’e göre konumları ve hareketleri, kişinin hayatındaki önemli olayları ve etkileri belirler.
 • Ay düğümleri: Kuzey ve güney ay düğümleri, kişinin ruhunun gelişim aşaması hakkında bilgiler verir.
 • Evler: Doğum haritasındaki 12 ev, kişinin hayatının farklı alanlarını temsil eder.
 • Açısal ilişkiler: Gezegenler ve ay düğümleri arasındaki açılar, kişinin hayatındaki farklı alanlarda yaşayacağı olayları ve etkileri gösterir.

Yıldızname yorumları:

Yıldızname yorumları, kişinin doğum haritası ve diğer astrolojik bilgiler ışığında yapılır. Bu yorumlar, kişinin karakteri, kaderi, hayatı boyunca yaşayacağı olaylar ve potansiyeli hakkında bilgiler verebilir. Yıldızname yorumları, kişinin kendi kendini daha iyi tanımasına ve hayatında daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olabilir.

Yıldızname’nin bilimsel bir temeli olmadığını ve geleceği kesin olarak tahmin etme yeteneğine sahip olmadığını belirtmek önemlidir. Yıldızname yorumları, kişinin inançlarına ve bakış açısına göre değerlendirilebilir.

Yıldızname yaptırmayı düşünüyorsanız:

 • Yasal statü: Yıldızname’nin yasal statüsü hakkında bilgi edinin.
 • Yorumcuyu araştırın: Yıldızname yorumcusunun deneyimli ve güvenilir olduğundan emin olun.
 • Beklentilerinizi belirleyin: Yıldızname’den ne beklediğinizi ve ne tür bilgiler almak istediğinizi önceden belirleyin.
 • Sınırlarınızı bilin: Yıldızname’nin geleceği kesin olarak tahmin etme yeteneğine sahip olmadığını unutmayın.
 • Duygularınızı dinleyin: Yıldızname yorumu sizi rahatsız ediyorsa veya endişelendiriyorsa, yorumu dikkate almayabilirsiniz.

Sonuç:

Yıldızname hesaplama, kişinin doğum tarihi, saati ve yeri gibi bilgilerini kullanarak doğum haritası çıkarma işlemidir. Doğum haritası, gökyüzündeki yıldızların ve gezegenlerin kişinin doğduğu anda konumlarını gösteren bir grafiktir. Yıldızname yorumları, kişinin karakteri, kaderi, hayatı boyunca yaşayacağı olaylar ve potansiyeli hakkında bilgiler verebilir.

Yıldızname bize hangi yorumlama’da bulunur

 • Göksel cisimlerin konumları: Güneş, Ay, gezegenler ve bazen yıldız kümelerinin doğum anındaki konumları hesaplanır. Bu konumlar, kişinin karakter özellikleri, yaşam yolu ve potansiyel olaylar hakkında bilgi verir.
 • Doğum tarihi ve yeri: Bireyin doğum tarihi ve yeri, yıldızname çiziminde temel bilgilerdir. Bu bilgiler, yıldızların ve gezegenlerin o anki konumlarını belirlemek için kullanılır.
 • Evler ve açılar: Astrolojik haritada 12 ev bulunur ve her ev, hayatın farklı bir alanını temsil eder (örneğin aile, kariyer, ilişkiler gibi). Gezegenlerin, bu evlerdeki konumları ve birbirleriyle oluşturdukları açılar, önemli yorumlar yapmaya olanak tanır.
 • Semboller ve anlamlar: Bu fal türünde kullanılan semboller ve onların anlamları, yorumun temelini oluşturur. Her gezegenin ve burcun kendine has sembolik anlamları vardır.
 • Kişisel yorumlama: Astrolog veya uzman, bu bilgileri, bireyin yaşamı ve kişilik özellikleriyle birleştirerek kişisel bir yorum yapacaktır. Bu yorum geçmiş olaylar, mevcut durumlar ve gelecekte olabilecek gelişmeler hakkında iç görüler sunacaktır.

Bu yöntem, yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayanarak kişinin yaşamı ve karakteri hakkında detaylı analizler yapar. Geleneksel olarak yıldız haritası hesaplamaları, karmaşık matematiksel hesaplamalar ve gözlemsel astronomiye dayanır. Günümüzde ise bu hesaplamalar, bilgisayar programları aracılığıyla daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılıyor.

Bu hesaplama türünün temelinde, kişinin doğduğu anın gökyüzündeki yıldız ve gezegen konumlarının kişisel özellikler ve yaşam olayları üzerinde belirleyici olduğu düşüncesi yatar. Bu yöntem, kişisel bir astroloji okuması sağlayarak bireylere kendileri ve gelecekleri hakkında içgörüler sunacaktır.

Kişinin kendi potansiyellerini, güçlü ve zayıf yönlerini anlamasına, hayatındaki önemli dönemeçler hakkında öngörülerde bulunmasına ve kişisel gelişim için yol gösterici olmasına yardımcı olacaktır. 

Sıkça Sorulan Sorular