Yıldızname

Doğum tarihi ve saat bilgileri kullanarak geleceğini, karakter özelliklerini ve yaşam yolunu tahmin etmeye çalışır. Orta Çağ, sonrasında ise Osmanlı İmparatorluğu’nda popüler olmuş ve birçok ünlü yazar ile bilim insanı tarafından yazılmıştır.

Doğum Haritası Hesaplama

Bazı kaynaklara göre ise bu terim, eski çağlardan bu yana insanlığın merakını cezbeden, astroloji ve fal gibi konuları içeren eserlerin genel adıdır. Bu eserler, yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayanarak geleceği tahmin etme ve kişilik analizi yapma amacı güder. Tarih boyunca pek çok medeniyet, yıldızların gizemli dünyasını keşfetmeye çalışmış ve bu çabalarını Yıldız haritası gibi eserlerde toplamıştır.

Doğum Haritası ve Yıldızların Birlikteliği

 • Doğum haritası, bir kişinin doğduğu anın gökyüzü konumlarını temsil eden astrolojik bir haritadır. Bu harita Güneş, Ay ve gezegenlerin Zodyak içindeki konumlarını, doğum zamanı ve yerine göre gösterir. Doğum haritası, kişisel özellikler, eğilimler ve yaşam yolu hakkında bilgi verir.
 • Yıldızname ise, genellikle kişisel gelecek tahminleri yapmak için kullanılan geleneksel bir fal veya astroloji biçimidir. Bu yöntem, doğum tarihi ve bazen de doğum yeri bilgilerini kullanarak kişinin kaderini, geleceğini ve yaşam yolunu tahmin etmeye çalışır.

Bazı uzmanlar, harita için Ebced hesaplaması yapar. Ebced, Arap alfabesindeki harflere sayısal değerler atayan bir sistemdir. Her harfe belirli bir sayı değeri atanır ve bu sayılar kullanılarak kelimelerin veya cümlelerin toplam sayısal değeri hesaplanır. Bu aşamadan sonra yorumlama başlar. 

Kaynak: Ebced Hesabı

Bu sembolik dil, okuyucuya yıldızların ve gezegenlerin gizemli dünyasını anlatırken aynı zamanda o dönemin toplumsal ve kültürel yapısını da yansıtıyor.  Yıldızların astroloji alanında yorumlanması: gezegenlerin, yıldızların ve diğer gök cisimlerinin konumlarına dayalı detaylı astrolojik analizler sunar. Bu analizler, kişilerin karakter özelliklerini, sağlık durumlarını ve yaşamda karşılaşabilecekleri önemli olayları tahmin etmeye çalışır.

Matematiksel hesaplamalar: Gök cisimlerinin konumlarını hesaplamak için kullanılır. Dönemin astronomi ve matematik bilgisinin bir göstergesidir.

Mitolojik ve dini referanslar: Sıklıkla mitolojik hikayeleri ve dini inançları da içerir. Bu hikayeler ve inançlar, gök cisimlerinin ve olayların yorumlanmasında önemli bir rol oynar.

Astroloji Dalında Yıldızların Anlamları

 • Astronomi, matematik ve astroloji bilgilerinin birleşimiyle oluşturulmuştur.
 • Bu hareketlerin insanlar ve olaylar üzerindeki etkilerini inceler.
 • Gök cisimlerinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dayalı tıbbi önerilerde de bulunur.
 • Dönemin tarihini ve coğrafi bilgilerini de içerir. Böylece dönemin sosyo-kültürel yapısına dair fikir verir.

Hesaplamalar Neye Göre Yapılır?

 1. Yorumlama becerilerini geliştirmek: Bu alanda ve astrolojide yorumlama, çok önemli bir beceridir. Bu beceriyi geliştirmek için sürekli pratik yapmak ve farklı durumlar için yorumlar geliştirmek gerekir.
 2. Etkinliklere katılım: Bu fal türüne ve astrolojiyle ilgili seminerlere, atölye çalışmalarına ve etkinliklere katılmak hem bilgi birikiminizi artırır hem de bu alanda ilgi duyan diğer insanlarla tanışma fırsatı sunar.
 3. Güncel kalma ve ileri seviye eğitim: Bu yöntem, sürekli olarak evrim geçiren bir alan olduğundan güncel kalmanız gerekir. Yeni teknikleri, yaklaşımları ve keşifleri takip etmelisiniz. Ayrıca ileri seviye eğitim programlarına katılarak uzmanlığınızı derinleştirebilir ve spesifik konularda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
 4. Proje çalışmaları: Teorik bilgilerinizi güçlendirmek için pratik uygulamalara da odaklanın. Örneğin, önemli olayların doğum haritalarını analiz ederek gelecekteki etkileri tahmin etmeye çalışabilirsiniz. Kişisel projeler geliştirerek da öğrendiklerinizi somutlaştırın ve başkalarına öğretecek kadar güçlü bir bilgi tabanı oluşturun.
 5. Meditasyon ve spiritüel gelişim: Bu yöntem, sadece bir bilim değil, aynı zamanda bir sanat ve bir spiritüel uygulama olarak da kabul edilir. Meditasyon ve spiritüel gelişim pratikleri, bu yöntem ile daha derin bir bağ kurmanıza yardımcı olacaktır.
 6. Kişisel ilgi alanlarına odaklanma: Bu alanda uzmanlaşarak kendinizi, daha da derinleştirin. Yıldızname, derin ve karmaşık bir konu olabilir. Bu yüzden sabırlı olmalı ve sürekli öğrenmeye açık kalmalısınız. Bu alan, kendinizi ve çevrenizdeki dünyayı daha iyi anlamanıza yardımcı olabilecek zengin bir bilgi kaynağıdır.

Yıldızname bize hangi yorumlama’da bulunur

 • Yıldız haritası yorumlama, birtakım astrolojik ve sembolik bilgilerin anlaşılmasını ve uygulanmasını gerektiriyor. Genellikle yıldızların, gezegenlerin ve diğer göksel cisimlerin konumlarına dayanarak kişisel kehanetler ve gelecek tahminleri yapılır. Yorumlama süreci şu şekilde işler:
 • Doğum tarihi ve yeri: Bireyin doğum tarihi ve yeri, yıldızname çiziminde temel bilgilerdir. Bu bilgiler, yıldızların ve gezegenlerin o anki konumlarını belirlemek için kullanılır.
 • Göksel cisimlerin konumları: Güneş, Ay, gezegenler ve bazen yıldız kümelerinin doğum anındaki konumları hesaplanır. Bu konumlar, kişinin karakter özellikleri, yaşam yolu ve potansiyel olaylar hakkında bilgi verir.
 • Evler ve açılar: Astrolojik haritada 12 ev bulunur ve her ev, hayatın farklı bir alanını temsil eder (örneğin aile, kariyer, ilişkiler gibi). Gezegenlerin, bu evlerdeki konumları ve birbirleriyle oluşturdukları açılar, önemli yorumlar yapmaya olanak tanır.
 • Semboller ve anlamlar: Bu fal türünde kullanılan semboller ve onların anlamları, yorumun temelini oluşturur. Her gezegenin ve burcun kendine has sembolik anlamları vardır.
 • Kişisel yorumlama: Astrolog veya uzman, bu bilgileri, bireyin yaşamı ve kişilik özellikleriyle birleştirerek kişisel bir yorum yapacaktır. Bu yorum geçmiş olaylar, mevcut durumlar ve gelecekte olabilecek gelişmeler hakkında içgörüler sunacaktır.
 • Yıldızname Hesaplaması, eski Türk astrolojisi ve Orta Doğu astrolojisi geleneklerinde bulunan, kişinin doğum tarihi ve diğer astrolojik unsurları kullanarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunan bir yöntemdir. Genellikle kişisel kader, sağlık, zenginlik, evlilik ve kariyer gibi konularda bilgi vermek için kullanılır.

Bu yöntem, yıldızların ve gezegenlerin konumlarına dayanarak kişinin yaşamı ve karakteri hakkında detaylı analizler yapar. Geleneksel olarak yıldızname hesaplamaları, karmaşık matematiksel hesaplamalar ve gözlemsel astronomiye dayanır. Günümüzde ise bu hesaplamalar, bilgisayar programları aracılığıyla daha kolay ve hızlı bir şekilde yapılıyor.

Bu hesaplama türünün temelinde, kişinin doğduğu anın gökyüzündeki yıldız ve gezegen konumlarının kişisel özellikler ve yaşam olayları üzerinde belirleyici olduğu düşüncesi yatar. Bu yöntem, kişisel bir astroloji okuması sağlayarak bireylere kendileri ve gelecekleri hakkında içgörüler sunacaktır.

Bu hesaplama, kişinin kendi potansiyellerini, güçlü ve zayıf yönlerini anlamasına, hayatındaki önemli dönemeçler hakkında öngörülerde bulunmasına ve kişisel gelişim için yol gösterici olmasına yardımcı olacaktır. 

Sık Sorulan Sorular